Εσωτερικές πόρτες, με κάσα αλουμινίου | Τεχνικά χαρακτηριστικά